Workshops voor middelbaar onderwijs

voor elk mens is plezier in het leven onmisbaar. Dit geldt vooral voor leerlingen bij wie sprake is van een negatief zelfbeeld, leerlingen die te vaak worden geconfronteerd met hun eigen sociale onhandigheid.
Theater kan deze leerlingen laagdrempelige succesbelevingen bieden wat soms op langere termijn het verschil kan maken. Theater leent er zich uitstekend voor, om mensen inzicht te geven in hun eigen gedrag en de consequenties daar van. Het beschuldigende vingertje of de moralistische verhandeling is dan vaak niet meer nodig.

In de afgelopen vier jaar heb ik mijn eigen lesmethode ontwikkeld.
Met veel aandacht voor het individu ga ik op zoek naar ieders kunnen en de door hun zelf gestelde grenzen. Ik doe dat doormiddel van de diverse theatertechnieken waarmee blokkades in beeld worden gebracht en de leerling uitgedaagd wordt om diens grenzen te verleggen. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de lichaamsgerichte methodiek en non- verbale techniek. Omdat deze manier van werken helemaal gericht is, en afgestemd wordt, op het individu is de kans op succesbeleving groot. De leerlingen ervaren deze manier van werken als een positieve storm aan mogelijkheden en inzichten. Het plezier en de positieve energie maakt dat zij hun, aanvankelijke, weerstand voor theater los kunnen laten om enthousiast mee te doen.

Er zitten verschillende workshops in mijn repertoire:

 • Improvisatieworkshop (max. 15 personen per les)
  Iedereen kent de Lama's. En wat De Lama's kunnen, kun jij ook!
 • Soapacteerworkshop (max. 15 personen per les)
  In een handomdraai samen een soap in elkaar zetten, en spelen... Maar, wat is soapacteren eigenlijk?
  (deze les kan op verzoek gefilmd worden).
 • Airguitarworkshop (max. 20 personen per les)
  Alles kan een serieuze aangelegenheid zijn, en overal kun je goed in worden, zelfs in géén gitaarspelen! (is vooral geschikt voor het speciaal onderwijs)
 • Presentatieworkshop (max. 15 personen per les)
  Waarom zou de presentatie van het jaarlijkse schoolevenement in handen moeten zijn van die ene ludieke docent als uw leerlingen het héél goed zelf kunnen?

Voor alle workshops dient u op tijd contact op te nemen, zodat we de details goed kunnen door spreken.